Cookie Policy

Gebruik van cookies - uitgebreide informatieve kennisgeving

 

Inleiding

Deze "uitgebreide informatieve kennisgeving", die eerdere versies bijwerkt en aanvult, is speciaal voor deze site opgesteld en aangepast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 (AVG), evenals de Bepaling van 8 mei 2014 uitgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals gewijzigd en verfijnd door de "Richtlijnen voor cookies en andere trackingtools" van 10 juni 2021.

Het vormt ook een aanvulling op de verdere bekendmakingen op de website, in combinatie waarmee het alle elementen biedt die worden vereist door artikel 13 van de AVG, evenals de verdere Maatregelen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Belangrijke waarschuwing

Alle derden worden er hierbij van op de hoogte gesteld dat het gebruik van deze informatie, of zelfs maar delen ervan, op andere websites waarbij deze informatie zeker irrelevant en/of onjuist en/of inconsistent zou zijn, kan leiden tot het opleggen van zware boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onderwerp van de verklaring

Ons bedrijf maakt op deze webpagina's gebruik van technologieën die gebruikmaken van zogenaamde "cookies" om bepaalde informatie over de gebruiker te verzamelen, waaronder mogelijk bepaalde persoonsgegevens. Het doel van deze informatieverklaring is dan ook om u duidelijk en nauwkeurig uit te leggen wat de doeleinden en methoden van het gebruik ervan zijn.

Dit document annuleert en vervangt volledig alle eerdere informatie die door het bedrijf is verstrekt over cookies.

 

Definitie van “Cookie”

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte websites ('eerste partijen') of verschillende websites of webservers ('derde partijen') plaatsen en opslaan op een eindapparaat dat beschikbaar is voor de gebruiker (pc, tablet, smartphone, enz.), en vervolgens terugsturen naar dezelfde sites die ze hebben verzonden, bij het volgende bezoek van dezelfde gebruiker.

 

Door deze website gebruikte cookies en hun doeleinden

Op deze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

  1. Technische cookies: deze zorgen ervoor dat de gebruiker optimaal en snel door de website kan navigeren en efficiënt gebruik kan maken van de diensten en/of de verschillende opties die de website biedt, zodat de gebruiker bijvoorbeeld een aankoop kan doen of zich kan authenticeren om toegang te krijgen tot afgeschermde gedeelten. Deze cookies zijn nodig om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en voor het gebruik ervan is geen toestemming van de gebruiker nodig.
  2. Anonieme statistische cookies: dit zijn anonieme of geaggregeerde webanalyse-instrumenten die informatie geven over hoe gebruikers de website gebruiken, hoe ze daar zijn gekomen, het aantal bezoeken en de duur ervan, enz. Deze cookies maken het mogelijk om verbeteringen aan de website aan te brengen die de toegang voor gebruikers vergemakkelijken en om statistieken te verwerken. Deze cookies zijn vergelijkbaar met technische cookies en voor het gebruik ervan is geen toestemming van de gebruiker nodig.
  3. Profilerings-/marketingcookies: dit zijn tools waarmee een gedetailleerd 'profiel' van de individuele gebruiker kan worden gemaakt, dat vervolgens wordt gebruikt om gerichte reclame te versturen. Wanneer de gebruiker op de website komt, wordt er informatie verzameld over het gedrag van de gebruiker op de bezochte pagina's, zijn/haar gewoonten, smaak, favoriete producten, enz. Hierdoor kan ons bedrijf, en eventueel derden, de gebruiker 'catalogiseren' en op de persoon afgestemde reclame tonen/versturen. Deze cookies kunnen alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, die zijn of haar keuzes kan maken via de banner en/of via de link die kan worden bereikt vanuit de voettekst van de website en die ook kan worden gevonden onderaan deze uitgebreide informatieve kennisgeving.

 

Cookies van “derden”

Zogenaamde 'derdencookies' zijn cookies die op de eindapparatuur van de gebruiker kunnen worden geïnstalleerd door de beheerders van sites van derden, via deze site, voor de verschillende doeleinden die hierboven worden genoemd.

 

Instellingen van de browser

We willen u er ook op wijzen dat u uw privacy-instellingen met betrekking tot de installatie en het gebruik van alle cookies op elk gewenst moment vrij kunt configureren, rechtstreeks via uw browser door de betreffende instructies te volgen.

De gebruiker kan met name zogenaamde " privénavigatie" instellen, waarbij zijn of haar browserprogramma de geschiedenis van de bezochte sites, eventueel ingevoerde wachtwoorden, cookies en andere informatie over de bezochte pagina's niet opslaat.

Wij willen u waarschuwen dat als u besluit om alle cookies (inclusief die van technische aard) uit te schakelen, de kwaliteit en snelheid van de diensten die door deze website worden aangeboden drastisch kunnen verslechteren en u de toegang tot bepaalde delen van de website kunt verliezen.

 

Wettelijke basis van de verwerking

Voor anonieme technische en statistische cookies is de verwerking noodzakelijk om de navigatie van de gebruiker op de site te optimaliseren en hem/haar in staat te stellen gemakkelijk gebruik te maken van de gevraagde diensten.

Voor profileringscookies is de rechtsgrondslag de optionele toestemming van de gebruiker, die op elk moment volledig kan worden ingetrokken en/of gewijzigd.

 

Intrekking of wijziging van toestemming

De gebruiker kan zijn of haar keuzes op elk gewenst moment intrekken en/of wijzigen via de link die te vinden is in de voettekst van de website en aan het einde van deze uitgebreide informatieve kennisgeving.

 

Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden verstrekt aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook om te voldoen aan de keuzes en/of mogelijke verzoeken van de gebruiker. De gegevens worden in geen geval verspreid.

 

Personen bevoegd om gegevens te verwerken

Gegevens worden alleen verwerkt door speciaal daartoe bevoegde en aangewezen personen.

 

Rechten van de betrokkene

De gebruiker heeft alle rechten die zijn vastgelegd in de Europese Verordening, zoals het recht op toegang tot en rectificatie van persoonsgegevens, het wissen van deze gegevens, beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen of aangifte te doen bij de toezichthoudende autoriteit, die kan worden geïdentificeerd in de Autoriteit Persoonsgegevens, of om in beroep te gaan bij de gerechtelijke autoriteit.

 

Gegevensoverdracht naar derde landen

Eventuele overdracht van persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Commissie of, in het geval van doorgiften op grond van artikel 46, 47 of 49, lid 2, van de Europese Verordening, op basis van passende en afdoende waarborgen.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de verzoeken van de betrokkene of in overeenstemming met de bepalingen van de vigerende wettelijke voorschriften.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., met maatschappelijke zetel in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa n. 22/ A.

Deze informatieboodschap kan mondeling of schriftelijk worden aangevuld met verdere elementen en indicaties om beter tegemoet te komen aan uw behoeften aan informatie over "Privacy"-aangelegenheden en om te voldoen aan ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.

 

Cookiebeleid Cookiebeleid
6/6/2024 3:06:18 PM

Volg ons op de sociale media

facebook instagram/cottodeste pinterest/cottodeste youtube/cottodeste linkedin/cottodeste

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt exclusieve aanbiedingen.